ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ALEXANDER CARPETS S.A. ιδρύθηκε το 1984 στην Θεσσαλονίκη. Η έδρα της βρίσκεται στο 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καβάλας σε ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 5.500 τμ.
Κύρια δραστηριότητα της είναι η εμπορία ταπήτων, με συλλογές χειροποίητων και μηχανής χαλιών από όλο τον κόσμο.
Διανύοντας την τρίτη δεκαετία συνεχούς προσπάθειας και βελτίωσης έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο 400 καταστημάτων λιανικής πώλησης ως μέσο προώθησης των συλλογών της.
Σκοπός μας είναι η έρευνα, η δημιουργία, η συλλογή και η διανομή κατάλληλων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2014